Õige mõtlemine I

„Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal.“ (Koloslastele 3, 2)
Mis on hetkel Sinu kõige suurem väljakutse? Halvast harjumusest üle saamine või uue sisse harjutamine? Uue äri käima lükkamine või vana joonele saamine? Depressioonist välja saamine või sellest hoidumine? Paulus on meile andnud väga head nõu: 1) sea oma mõtted õigesse suunda. 2) hoia mõtteid õigel suunal. Kerge on mõtteid suunata, kuid neid hoida on keerulisem. Alustada võime kõik, kuid lõpetamine on oluline. „Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks.“ (Hb 12, 2-3) Hinge all võib mõelda ka tundeid. Just seepärast oled väsimusele vastuvõtlik. Kes Sinu elu juhatab? Kas Sinu tunded, uitmõtted või tujud? Siinkohal Sulle kaks elumuutvat kirjakohta: 1) „Me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted.“ (2 Kr 10,5) 2) „Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.“ (Fl 4, 8-9)

2 Aj 35-36+2Jh  Jh 13: 1-17  Ps 14  Õp 28:13-16

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.


  • Kommenteeri saadet