Hetkel eetris:
Ilmaelu

Teenistust hästi lõpetades I

„Olen lõpetanud elujooksu.“ (2. Timoetuse 4,7)

Kas teadsid, et rohkem kui pooled teenistusse astujatest lõpetavad enne pensionile minekut? Selleks on palju põhjuseid. Üks põhjustest on avastus, et ilmutusega tuleb ka okas. Apostel Paulus ütles: „Seepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks. Ma olen selle pärast kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks. Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.“ (2 Kr 12, 7-10) Pastor, pea meeles, et Sinu nädalas on 168 tundi. Jutlus on üks viise, kuidas Jumala sõnumit edasi anda. Seepärast on Sinu väljakutse kantslis meeles pidada, et näitad Jumala Sõna ja Jumala jõudu, mitte iseenda oma. Pane tähele Pauluse sõnu: „Et ma ei läheks kõrgiks.“ Tema vai tuli „nõtrusest, vägivallast, hädadest, tagakiusamistest ja ahastusest“. Mis Sinu vai on? Inimeste ees seista saad vaid siis, kui distsiplineerid end Jumala Sõna ja Piibli lugemisega. Just nii lõpetad oma elujooksu, ega katkesta enneaegselt.

Tt 1-3   Mk 10:1-12  Ps 88:1-9a Õp 11:24-26

Reklaam

  • STP Arhiiv


  • Nüüd saab meid toetada ka Paypal'i kaudu.

  • Kommenteeri saadet