Saated / sarjad

Aeg rääkida

Igaks asjaks on määratud aeg. Meie saates  võtame aega, et rääkida. Kuidas Jeesus tänapäeval  inimeste eludes tegutseb, kuulete saates. Ja need lood on põnevad ja vägagi imelised.

Aja silm

Ajalookäsitlus, mis juba kooliajast tuttav, saab läbi Aja Silma uue tähenduse ja avaneb hoopis teisest perspektiivist. Stuudios on religiooniuurija, teoloog ja vaimulik dr Jaan Lahe.

Armust kantud

Jumala arm on ääretu! Tema heldus kestab igavesti! Millised on inimlikud, millised on jumalikud lahendused olukordades, millest me läbi tuleme?

Eestimaa, ärka!

Billy Graham on öelnud: ,,Kui tuleb ärkamine, näeme kahte asja, mida seni näinud pole: värsket tunnetust Jumala pühadusest ja kõrgendatud teadlikkust meie patususest ja lihalikkusest“. Saates uurime, kuidas sünnib vaimulik ärkamine Eestimaal?

Europulss

Tunne Kelami iganädalane nädalasündmuste kommentaar: Teemad: Milliseid uudistekanaleid usaldavad venelased Venemaal? USA presidendikandidaatide debatid Millist sõnumit kandis USA kristlaste marss? Seekord teisiti: Europarlamendi videopalvus keskendus Mägi Karabahhi konfliktile.

Filter

Nädalasündmuste filtreerimisel toetume kristlikele väärtustele. Nii tekib kuulajal Eestis ja maailmas toimuvast seostatud arusaam.

Fookus

,,Fookus“ on saade, kus fookusesse võtame erinevad elualad, et aidata meie kuulajaid kas mõista olukordi või saada vastuseid konkreetsele küsimustele. Eetris kaks korda kuus, teisel ja neljandal neljapäeval. Saatejuht Raul Altmäe.

GLS juhtimisminutid

The Global Leadership Summit (GLS) on kaasaegne juhtimiskonverents, mis suunatud juhtidele, koguduse töötegijatele, ettevõtjatele ja igaühele, kes soovib ennast juhtimisalal täiendada.

Hüva leili!

Soovime, et hing ja vaim, rääkimata kehast, puhtaks saaks! Saunasaade valmib saunas. Saunasaate jutud on meeste jutud. Muidugi meestele.

Iisraeli tähed

Juudi soost tuntud inimesi tutvustab Margit Prantsus.

Ilmaelu

Stuudios kolm pastorit Hiiumaalt - Enn Veevo, Tarmo Kähr ja Timo Lige, kes taas vaagivad ilma ja elu vaatlusi. Päevakajalistel teemadel.

Ja kiida

Ja kiida Issandat.  Vaikse nädala erijutud. Meego Remmel avab  Hiobi raamatu, et  läbi nädala avada inimeste käitumisi kannatustes ja valikuid jääda või püsida ka kannatustes Jumalas. Suhtumisest  sõltub ka Jumala arm.

Jaan Tammsalu mõtisklus

Jaan Tammsalu vaimulik mõtisklus.

Keset küla

Varasematel aegadel oli keset küla oleval kirikuhoonel sügav tähendus.  Milliseid tähendusi kannab keset küla olev kirik tänases päevas?

Kirikuelu

Kirikuelu saade tutvustab Eestimaa kirikutes toimuvat.

Kohtume Tartus!

EELK kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo saade. Saade tutvustab laulupeo programmi, ettevalmistusi ja tegijaid, põigates tagasi ka minevikku ning tutvustades kuulajatele laulupeo valmimist. Igas saates esitatakse ka kuulaja küsimus.

Lõputa lugu

See saade on kui muinasjutt päriselust. Erinevad abielupaarid räägivad oma lapsepõlvest, teest Jumala juurde, teineteise leidmisest, kooselu rõõmudest ja muredest. Saates kuulete, kuidas kõigele vaatamata abielu õnnestub ja püsib, kui ta on rajatud õigele alusele. Saade lõppebki nagu muinasjutt, muinasjutt päriselust. Saadet teeb Haldi Leinus.

Maarja kiriku lugu

Tartu Maarja kirik valmib taas juubelilaulupeoks 2019.suvel. Maarja kiriku lood vaatavad  ajas tagasi nii ajaloo allikatele kui ka isiklikele mälestustele tuginedes - selleks, et Maarja kiriku uksed taas laulupeoks avaneksid.

Metal-misjon

Muusikasaade, mis propageerib enam-vähem kõiki kristliku metal-muusika voole ja stiile. Kuulda saab uut ja vana. Teeme ülevaateid nii uuest muusikast ja uudistest Kui ka sellest, mis kunagi head tehtud. On saateid mitmetest tegijatest ja saateid ühest metal-misjoni tegijast. Selle muusika abil anname kuulajale edasi Hea Sõnumi Issandast Jeesusest Kristusest ja julgustame kuulajat.

Mööda maailma koos Jumalaga

Rändame mööda maailma, koos Jumalaga. Tutvustame  hakkajaid inimesi, kes jõuavad ka Head Sõnumit kuulutada kodust kaugemal.

Mõttekoda

Jumala juhatuse järgimisest ja Tema armus toimetamisest räägib Next Step Piiblikooli juhataja SIMON Graf, saatejuht Maire Lilleorg.

Muudetud elu lugu

Elu on väärtuste väärtus. Muudetud elu on imeline! Milles see imelisus avaldub? Kuuleme saatest, mille külalised avavad Elu mõtte, Jumala imelise olemuse - Armu. Sestap on kord kuus saated koostöös Avatud Lootuse Fondiga.

Ole terve

Tervise nõuanded.

Peresaade

See on peresaade. Kas kommunikatsiooniõpetus? Nii abikaasadele kui lapsevanematele! Kuuled kohe kolmapäeva pärastlõunal algusega 16.30. Saadet kordame laupäeval kell 9 hommikul.

Piiblitund

Kuuleme dr Ch Stanley piiblitundi.Loeb Ants Ilves.

Piiblivõti

Koostöös Avatud Piibliühinguga selgitame igal päeval teksti Raamatute  Raamatust. Kaasatud on kõikide konfessioonide esindajad.

Rõõm Issandas

Ülestõusmispühade nädala sari viib meid kokku inimestega,kel eluteed, ametid ja väljakutsed on erinevad, aga  samas on üks, mis kõigil  ühine. See on rõõm Issandas.

Roosiaed

Kultuurisaates käsitleme väärtusi, mis on kandnud aegade algusest tänapäevani. Tõdeme taas - kultuuri pärisosa ja juured on kristlusega vägagi seotud.

Seitse küsimust

Saate külalisi on selles sarjas mitmest vallast. Ja vähemalt seitse küsimust kui mitte rohkem esitame ka - sest teemad, mida avame, on põnevad.

Suhtumised

Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas, ütleb vanasõna. Mida teha, kui noores eas pole õpetatud oma elu elama, pole õpetatud inimestevahelisi suhteid nõnda looma, et need tooksid igapäeva ellu rõõmu ja rahu? Kuidas saada õnnelikuks? Kuidas olla õnnelik? Arhiivisaadete varamust valimik stuudiovestlusi pastor Allan Lauriga. Räägime inimestest meie ümber.  Meie suhtumistest ja hoiakutest.

Ta tiibade all

Sari,mis tutvustab juutide elu sünnist surmani, tähtpäevast tähtpäevani. Ikka Tema tiibade varju all hoituna.

Uuel teel

Saade tutvustab kristlikku ärieetikat.

Vene tund

Saatetund, mis sünnib koostöös EKNK vene kogudusega. Vestlusringis on koguduse õppekursuse lõpetajad ja pastor Nikolai Rütkinen.


  • Kommenteeri saadet